Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимДоставка на тонери за нуждите на Агенция по вписванията
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимДоставка на тонери за нуждите на Агенция по вписванията
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Ямбол Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО ...Обявление за поръчкаБългария Ямбол Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Касети с тонер
BGКомисия за противодействие на корупциятаОбява за събиране на оферти.pdfОбществената поръчка е с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи ...
BGофициално наименование: Дирекция "Управление на собствеността и ...Възлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЕТРИЧВъзлагане на поръчкаБългария Петрич Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни ...
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Обявление за поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Обявление за поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимАбонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, ...
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ...Обява за събиране на оферти.pdfПредмет на процедурата са доставка на оригинабни тонеркасети и зареждане на тонеркасети.
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Свиленград Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЕТРИЧВъзлагане на поръчкаБългария Петрич Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни ...