Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Обявление за поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ...Обява за събиране на оферти.pdfПредмет на процедурата са доставка на оригинабни тонеркасети и зареждане на тонеркасети.
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЕТРИЧОбявление за поръчкаБългария Петрич Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни ...
BGофициално наименование: Дирекция "Управление на собствеността и ...Обявление за поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО ...Обявление за поръчкаБългария Горно Сахране Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: Военномедицинска академияВъзлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Възлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Възлагане на поръчкаБългария София Касети с тонер