Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
BGМногопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАДРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка е „Демонтаж на съществуващите луминисцентни тела, доставка и монтаж на ...
BGОБЩИНА РОДОПИРешение по чл. 221. Обособена позиция № 1: Изпълнението на обособената позиция включва доставка и монтаж на осветителни ...
BGРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БЛАГОЕВГРАДРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка включва доставка по заявка на Възложителя на електроматериали, железария ...
BGАЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАДРешение по чл. 22

Доставка на многофункционална LED акумулаторна осветителна система, комплект, 8 бр., за оборудване на ...

BGРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛЕВЕНРешение по чл. 22              Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на ...
BGРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВЕЛИКО ТЪРНОВОРешение по чл. 22Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на електроматериали, железария и резервни ...
BGОБЩИНА СЛИВЕНРешение по чл. 22Избраният изпълнител следва да извърши преглед, ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска ...
BGОБЩИНА СЛИВЕНОбявление за публикуване

Избраният изпълнител следва да предостави под наем за период от 1 месец светещо яйце, като осигури: самото ...

BGОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДРешение по чл. 22,,Периодична доставка на осветителни тела и принадлежности към тях за нуждите на Община ...
BGРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ-ОБЛАСТРешение по чл. 22В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни електроматериали, ...
BGЧИСТОТА ЕООДОбявление за публикуване
  • настоящата обществена поръчка включва доставка материали и консумативи  необходими във връзка с ...
BGОБЩИНА РАКОВСКИОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка касае еднократно (цялостно) изпълнение на доставка на улични осветителни ...
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., ...Обява за събиране на оферти.pdfПълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на осветителни тела и периодична ...
BGРАЙОН "ЛЮЛИН"Обява за събиране на оферти.pdfПредмета на обществената поръчка включва основен, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията  ...