Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА МОНТАНАОбявление за поръчкаБългария Монтана Осветителни системи
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПРАВЕЦДопълнителна информацияБългария Правец Осветителни системи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
BGофициално наименование: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАВЛИКЕНИОбявление за поръчкаБългария Павликени Различни видове обзавеждане
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПРАВЕЦВъзлагане на поръчкаБългария Правец Осветителни системи
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за предварителна информацияБългария София Електрически лампи с нажежаема жичка
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПРАВЕЦОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на ...
BGофициално наименование: ДЪРЖАВНА ОПЕРА - РУСЕОбявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с техническото обезпечаване на сцената на ...
BGофициално наименование: ОБЩИНА МОНТАНАОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Доставка, монтаж и демонтаж на осветители, осветители с ВЕИ, система за управление, табла и конзоли, част на ...
BGофициално наименование: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОбявление за възложена поръчка - Доставка на осветителни тела и резервни части за тях
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТРОЯНОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимДоставка и монтаж на технологично оборудване за рехабилитация и модернизация на системи за външно ...
BGОБЩИНА МОНТАНАОбявление за публикуване„Доставка, монтаж и демонтаж на осветители, осветители с ВЕИ, система за управление, табла и конзоли, част ...
BGОБЩИНА КРУШАРИОбявление за публикуванеВ рамките на обществената поръчка ще да бъдат извършени дейности по реконструкция и модернизация на ...
BGЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"Обява за събиране на оферти.pdfПредмет на поръчката е „Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ...
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление