Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Университетска многопрофилна болница ...Обявление за поръчкаБългария София Въздушни филтри
BGофициално наименование: Университетска многопрофилна болница ...Възлагане на поръчкаБългария София Въздушни филтри
BGЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfПоръчката е с предмет: „Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към „Топлофикация“ ...
BGРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГАБРОВОРешение по чл. 22Следгаранционното сервизно обслужване на 28 бр. климатици включва: - измерване параметрите на въздуха ...
BGОБЩИНА СВИЩОВОбява за събиране на оферти.pdfПредмета на обществената поръчка включва основен, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията  за ...
BGОБЩИНА РУСЕОбява за събиране на оферти.pdfПозиция 1: Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби за общински обект  - Арена Монбад - бул. ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ"Обявление за публикуванеИзпълнението на предмета на обществената поръчка включва доставка на електро инсталационни материали и ...
BGРАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - РУСЕОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка включва профилактика; ремонтни дейности, включващи извършване на ...
BGМРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ХАСКОВООбявление за публикуванеВ електрическите подстанции, предмет на настоящата поръчка, има изградени пожароизвестителни системи, ...
BGТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АДОбявление за публикуване Подмяна на 308 бр. тръби 60х5 на пещна камера ПГ-8 от кота 5/100  до кота 9 /100, по техническо задание и ...
BGБУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfПоръчката включва товаро-разтоварни работи и транспорт на топлообменника от ПГХ „Чирен“ до ремонтната ...
BGНАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfРемонт на фуги на дюкер „Инзово“ от деривация „Ханово - Скалица“, язовирен район „Овчарица“, ...
BGОБЩИНА КРУШАРИОбявление за публикуванеВ обхвата на обществената поръчка е включено проектиране, изграждане и пуск в експлоатация на фотоволтаични ...
BGМИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАДРешение по чл. 22Профилактика, ремонт, изготвяне и водене на Досие на системата и при необходимост подмяна на резервни части ...
BGНАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбявление за публикуванеАбонаментно поддържане на асансьори в обектите на НЕК ЕАД в обособени позиции, както следва: Обособена ...