Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТРешение по чл. 22

Обхватът на обществената поръчка включва логистика и организационно-техническа подготовка на събития, в ...

BGОБЩИНА АСЕНОВГРАДРешение по чл. 22Предметът на настоящата поръчка е „Провеждане на инфрмационна кампания за населението в община ...
BGОБЩИНА БУРГАСРешение по чл. 22Предметът на настоящата поръчка с наименование „Подготовка, организиране и провеждане на информационна ...
BGОБЩИНА ДЕВНЯРешение по чл. 22Основната цел на поръчката е да се изберат изпълнители, които ще организират и ще подпомагат Възложителя при ...
BGОБЩИНА КЮСТЕНДИЛОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да организира и проведе специализирано ...
BGОБЩИНА БУРГАСРешение по чл. 22Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители с цел да се определят ...
BGИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАРешение по чл. 22Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на логистика и ...
BGТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТРешение по чл. 22Предметът на поръчката е: „Организиране на събития за нуждите на Технически университет – ...
BGНАРОДНО СЪБРАНИЕРешение по чл. 22Предметът на поръчката включва предоставянето на следните услуги по организационно-техническата ...
BGофициално наименование: ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТОбявление за поръчкаБългария София Услуги, свързани с организирането на събития
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбявление за поръчкаБългария Велико Търново Услуги, свързани с рекламни кампании
BGофициално наименование: ОБЩИНА АСЕНОВГРАДОбявление за поръчкаБългария Асеновград Услуги, свързани с организирането на събития
BGофициално наименование: ОБЩИНА МОНТАНАВъзлагане на поръчкаБългария Монтана Услуги по специализирано обучение
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Осигуряване на курсове по чужди езици
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВИДИНИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Видин Услуги, свързани с организирането на събития