Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за предварителна информацияБългария София Тръжни услуги
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за поръчкаБългария София Услуги по организиране на семинари
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕДопълнителна информацияБългария София Услуги по организиране на семинари
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за поръчкаБългария София Услуги по организиране на семинари
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕДопълнителна информацияБългария София Услуги по организиране на семинари
BGМинистерство на вътрешните работиОбявление за публикуванеЩе бъдат организирани и проведени общо 2 обучителни мероприятия за 16 служители на ДМОС, всяко с ...
BGРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е организация на събитието „Подписване на протоколи за сътрудничество ...
BGЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на поръчката е организиране и провеждане на обучения за преподаватели и студенти от ...
BGОБЩИНА ЛОМРешение по чл. 22Предмет на настоящата обществена поръчка е "Избор на изпълнител за предоставяне на образователни и ...
BGЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"Обявление за публикуване„Организиране на три едноседмични форум-хакатони за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград“

„Организиране на три едноседмични форум-хакатони за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград“„Организиране на три едноседмични форум-хакатони за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.">

„Организиране на три едноседмични форум-хакатони за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. ...

BGОБЩИНА ВИДИНРешение по чл. 22Предметът на настоящата обществена поръчка се изразява в Предоставяне на консултации и обучения за ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМАОбявление за публикуванеМинистерството на туризма изпълнява държавната политика в областта на туризма, като при изпълнение на тези ...
BGХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ)Решение по чл. 22С изпълнението на услугите по обособените позиции ще се постигнат следните резултати:
  • 1 брой ...
BGУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВООбява за събиране на оферти.pdf„Организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Университет за национално и световно ...
BGТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТРешение по чл. 22Предмет на обществената поръчка е: Обучение на преподаватели в България и допълнителни обучения на студенти ...