Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТОбявление за поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Услуги по печатане на печатни изделия
BGофициално наименование: ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТВъзлагане на поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТОбявление за поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: Община БотевградВъзлагане на поръчкаБългария Ботевград Услуги по изработване на печатни форми
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Услуги по печатане на печатни изделия
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Услуги по печатане на печатни изделия
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Услуги по печатане на печатни изделия
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги по предпечатна подготовка
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВРАЦАОбявление за поръчкаБългария Враца Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЛОВДИВВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Услуги по изработване на печатни форми
BGофициално наименование: Академия на Министерство на вътрешните ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги по предпечатна подготовка
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги