Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Община БотевградВъзлагане на поръчкаБългария Ботевград Услуги по изработване на печатни форми
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Рекламни услуги
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Рекламни услуги
BGофициално наименование: СТОЛИЧНА ОБЩИНАОбявление за поръчкаБългария София Рекламни печатни материали
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Рекламни услуги
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Рекламни услуги
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Рекламни услуги
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ...Обявление за поръчкаБългария София Рекламни и маркетингови услуги
BGОБЩИНА ШУМЕНОбява за събиране на оферти.pdfВ предмета на поръчката се включва изпълнение на следните основни дейности: „Изготвяне на брошури“ по ...
BGОБЩИНА БУРГАСОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка включва публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии ...
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка„Изработване, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали и сувенири за нуждите на Община ...
BGЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯРешение по чл. 22Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"Решение по чл. 22Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка и доставка на рекламни сувенири ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕОбявление за публикуванеПредмет на настоящата поръчка е извършване на услуги за организация и изпълнение на филмопроизводство, ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"Решение по чл. 22Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка и доставка на рекламни текстилни ...