Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбявление за поръчкаБългария Велико Търново Услуги, свързани с цифров печат
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбявление за поръчкаБългария Велико Търново Услуги, свързани с рекламни кампании
BGофициално наименование: Министерство на образованието и наукатаВъзлагане на поръчкаБългария София Рекламни услуги
BGофициално наименование: СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПВъзлагане на поръчкаБългария Шумен Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
BGофициално наименование: СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПВъзлагане на поръчкаБългария Шумен Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
BGофициално наименование: СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПВъзлагане на поръчкаБългария Шумен Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВАРНАВъзлагане на поръчкаБългария Варна Услуги по печатане на печатни изделия
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Рекламни и маркетингови услуги
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Рекламни и маркетингови услуги
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Обявление за поръчкаБългария Пловдив Консултантски услуги по връзки с обществеността
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги, свързани с рекламни кампании
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯВъзлагане на поръчкаБългария София Печатни материали, изработвани по поръчка
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги, свързани с организирането на събития
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиОбявление за поръчкаБългария София Рекламни печатни материали