Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОБЩИНА СВИЩОВОбявление за публикуване„Доставка на работно облекло и обувки по Проект BG05SFPR002-2.001-0011 „Грижа в дома в Община Свищов”, в която ...
BGГлавна дирекция "Изпълнение на наказанията"Решение по чл. 22Предметът на възлаганата обществена поръчка включва доставка на обувни артикули за нуждите на служителите ...
BGСЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПРешение по чл. 22„Доставка, чрез покупка на работно облекло  и ЛСП за нуждите на „Североизточно държавно предприятие ДП Шумен на специализирано работно облекло за оператори на верижни бензиномоторни триони бензиномоторни коси и бензиномоторни храсторези“ (прекратена позиция №1 по ОП УИН 02711-2022-0187)

„Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на „Североизточно държавно предприятие ДПШумен на специализирано работно облекло за оператори на верижни бензиномоторни триони бензиномоторникоси и бензиномоторни храсторези“ (прекратена позиция №1 по ОП УИН 02711-2022-0187)„Доставка, чрез покупкана работно облекло и ЛСП за нуждите на „Североизточно държавно предприятие ДП Шумен на специализираноработно облекло за оператори на верижни бензиномоторни триони бензиномоторни коси и бензиномоторни">

„Доставка, чрез покупка на работно облекло  и ЛСП за нуждите на „Североизточно държавно ...

BGГлавна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ...Обявление за публикуване

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 100 чифта защитни обувки за гасене на горски пожари, ...

BGЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АДРешение по чл. 22

Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло ...

BGАГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Решение по чл. 22Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на специализирано работно облекло“, със ...
BGАГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Решение по чл. 22Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на специализирано униформено облекло - ...
BGВисше военно-въздушно училище "Георги Бенковски"Обявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка е доставка на  униформено и специално облекло  по обособени ...
BGМИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАДОбявление за публикуванеДоставка чрез покупка на обувни изделия. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени ...
BGВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - ВарнаРешение по чл. 22Целта на процедурата е избор на изпълнител за доставка на рекламни материали от текстилни изделия по ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВОбявление за публикуванеОбществена поръчка е с предмет: „Доставка на работни обувки, ботуши, маратонки и лични предпазни средства, ...
BGАЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАДОбявление за публикуванеПоръчката включва доставката на работни обувки половинки, без връзки, за многократно използване в ...
BGВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДРешение по чл. 22„Доставка на работно облекло, работни обувки и средства за защита за осигуряване здравословни и ...
BGОБЩИНА ВАРНАРешение по чл. 22При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на ново работно облекло и обувки за екипа за ...
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка„Доставка на лични предпазни средства за нуждите на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет”