Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Услуги по почистване и хигиенизиране
BGофициално наименование: ОБЩИНА БУРГАСОбявление за поръчкаБългария Бургас Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
BGофициално наименование: ОБЩИНА БУРГАСДопълнителна информацияБългария Бургас Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
BGОБЩИНА СЕВЛИЕВООбява за събиране на оферти.pdfОбект на обществената поръчка са работните помещения, залите, сервизните помещения, санитарно хигиенните ...
BGЕлектроразпределение Юг ЕАДРешение по чл. 22Предметът на поръчката включва абонаментни услуги и услуги с предварителна заявка, свързани с комплексното ...
BGБЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯРешение по чл. 22

Предмет на настоящата обществена поръчка е със срок на изпънение 24 месеца и включва извършване на ...

BGОБЩИНА АСЕНОВГРАДОбява за събиране на оферти.pdfДейносите от предмета на поръчката включват периодично предоставяне на услуги по дезинфекция, дезинсекция, ...
BGОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООДОбява за събиране на оферти.pdfС цел извършване на професионално почистване и постигане на високо ниво на хигиенизиране на помещенията, ...
BGОБЩИНА ПЕЩЕРАОбявление за публикуванеПредметът на поръчката е осъществяване на дейности по почистване на коритото на р. Пишманка за предпазване ...
BGОБЩИНА СИТОВООбява за събиране на оферти.pdfЦелта на поръчката е "Извършване на дезинсекция и дезакаризация на площи на територията на Община ...
BGОБЩИНА СВИЛЕНГРАДОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на обществената поръчка е извършване на авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на ...
BGОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРАОбявление за публикуванеИзвършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара ...
BGСТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДРешение по чл. 22“Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените ...
BGДържавна агенция за бежанците при Министерския съветОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация ...
BGОБЩИНА ВИДИНОбява за събиране на оферти.pdfОписание на дейностите, предмет на поръчката: 1. дезинсекция чрез ларвицидни и имагоцидни обработки срещу ...