Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА БУРГАСОбявление за поръчкаБългария Бургас Услуги по събиране на битови отпадъци
BGофициално наименование: ОБЩИНА РАЗЛОГОбявление за поръчкаБългария Разлог Услуги по почистване на улици от сняг
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по почистване на сгради, без жилищните
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Обявление за поръчкаБългария Пловдив Услуги по почистване и хигиенизиране
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги по почистване на сгради, без жилищните
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТРОЯНВъзлагане на поръчкаБългария Троян Услуги по почистване на улици от сняг
BGофициално наименование: ОБЩИНА БЕЛЕНЕДопълнителна информацияБългария Белене Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
BGофициално наименование: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по почистване на сгради, без жилищните
BGофициално наименование: ОБЩИНА ЕЛХОВОВъзлагане на поръчкаБългария Елхово Услуги по почистване на улици от сняг
BGофициално наименование: ОБЩИНА КУКЛЕНВъзлагане на поръчкаБългария Куклен Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТРОЯНВъзлагане на поръчкаБългария Троян Услуги по почистване на улици от сняг
BGофициално наименование: ОБЩИНА МАРИЦАВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Услуги по почистване на улици от сняг
BGофициално наименование: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги по почистване и хигиенизиране
BGофициално наименование: ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРАОбявление за поръчкаБългария Стара Загора Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИКВъзлагане на поръчкаБългария Пазарджик Услуги по почистване на улици от сняг