Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGСТОЛИЧНА ОБЩИНАОбявление за публикуванеПриемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, ...
BGОБЩИНА СЕВЛИЕВООбява за събиране на оферти.pdfОбект на обществената поръчка са работните помещения, залите, сервизните помещения, санитарно хигиенните ...
BGОБЩИНА ЕЛЕНАРешение по чл. 22„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане ...
BGЕлектроразпределение Юг ЕАДРешение по чл. 22Предметът на поръчката включва абонаментни услуги и услуги с предварителна заявка, свързани с комплексното ...
BGОБЩИНА АПРИЛЦИОбявление за публикуване„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на територията на Община Априлци”

„Избор на доставчик на активна нетна електрическаенергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на територията на Община Априлци”">

„Избор на доставчик на активна нетна ...

BGБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИОРешение по чл. 22Прдемет на обществената поръчка е радиоизлъчване на срещи от българското футболно първенство за втори полу ...
BGСОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАДОбявление за публикуванеОсигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс ...
BGОБЩИНА ПАВЛИКЕНИОбявление за публикуванеПредмет на настоящата обществена поръчка е „Организация и провеждане на мероприятие „Празник на ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕОбявление за публикуванеПредметът на настоящата поръчка е „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ по проект № ...
BGОБЩИНА ПЛОВДИВРешение по чл. 22Услугите, предмет на поръчката включват извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци, ...
BGБЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕРешение по чл. 22„Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни, зародишни продукти, суровини и ...
BGОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: разриване на строителни ...
BGОБЩИНА БУРГАСОбявление за публикуване„Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, ...
BGОБЩИНА КОСТИНБРОДРешение по чл. 22Кампания за: „Предварително третиране (събиране и сортиране) на строителни и специфични потоци отпадъци ...
BGОБЩИНА СЕВЛИЕВОРешение по чл. 22В обхвата на поръчката се включват следните дейности:  - Доставка, разполагане и поддръжка на съдовете за ...