Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGМИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕОбявление за публикуванеПредметът на настоящата поръчка е „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ по проект № ...
BGСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"Решение по чл. 22Предмет на обществената поръчка е извършване на подготовка на проби от утайки и инфилтратни води и ...
BGОБЩИНА ЛОВЕЧРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на подготвителни дейности по проект „За по-чист ...
BGТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДОбявление за публикуванеИзвършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите HCl, HF, метали и неметали в отпадъчните газове ...
BGОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДОбявление за публикуванеЦелта на настоящата обществена поръчка е да се избере изпълнител, който да предостави услуги на възложителя ...
BGОБЩИНА НЕСЕБЪРОбява за събиране на оферти.pdfКонкретните цели на настоящата обществена поръчка са подготовка на документация за провеждане на следните ...
BGОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ВРАЦАОбява за събиране на оферти.pdfГруповият исторически паметник на културата от национално значение Мемориален комплекс „Ботев път” ...
BGОБЩИНА АСЕНОВГРАДОбява за събиране на оферти.pdf„ИЗГОТВЯНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ, ...
BGИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАРешение по чл. 22В обществената поръчка е предвидено Изпълнителна агенция по околна среда да изпълни чрез възлагане на ...
BGОБЩИНА ПЕРНИКОбявление за публикуванеОбект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за ...
BGОБЩИНА ХАСКОВООбява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка „Изготвяне на механизми за подмяна на отоплителни устойства на твърдо ...
BGОБЩИНА РУСЕОбява за събиране на оферти.pdfСпецифичната цел на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за ...
BGОБЩИНА СМОЛЯНОбява за събиране на оферти.pdfОбект на настоящата обществена поръчка е услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки ...
BGОБЩИНА ПЛОВДИВОбява за събиране на оферти.pdf

Целта на актуализацията и разработването на стратегическата карта за шум (СКШ) е, определянето на степента ...

BGОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДОбявление за публикуванеЦелта на настоящата обществена поръчка е да се избере изпълнител, който да предостави услуги на възложителя ...