Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ЕКО АНТРАЦИТ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Управление на околната среда
BGофициално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимИзготвяне на докладите за природозащитно състояние за периода 2019 – 2024 г. на видовете и типовете природни ...
BGофициално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимТеренни проучвания на природни местообитания, обект на докладване по чл. 17 от Директивата за ...
BGОБЩИНА КЮСТЕНДИЛОбява за събиране на оферти.pdf„Изготвяне на доклад за екологична оценка (ЕО) на проект за частично изменение на общия устройствен план ...
BGОБЩИНА КЪРДЖАЛИОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на настоящата поръчка е „ИЗГОТВЯНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ...
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕОбявление за поръчкаБългария София Управление на околната среда
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за предварителна информацияБългария София Оценка на въздействието върху околната среда за цели, различни от тези на строителството
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВАРНАОбявление за поръчкаБългария Варна Услуги по управление на сондажи
BGофициално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕНВъзлагане на поръчкаБългария Сливен Услуги по пречистване или възстановяване на замърсени подпочвени води
BGофициално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги, свързани със замърсяването на водите
BGофициално наименование: ОБЩИНА ЛОВЕЧОбявление за поръчкаБългария Ловеч Консултантски услуги по проблемите на околната среда
BGофициално наименование: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДОбявление за поръчкаБългария Ковачево Услуги по наблюдение или измерване на замърсяването на въздуха
BGофициално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕНВъзлагане на поръчкаБългария Сливен Услуги по пречистване или възстановяване на замърсени подпочвени води
BGофициално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДАОбявление за поръчкаБългария София Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЕРНИКОбявление за поръчкаБългария Перник Услуги, свързани със замърсяването на въздуха