Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Инструменти
BGофициално наименование: ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АДВъзлагане на поръчкаБългария София Сондажно оборудване
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ...Обявление за поръчкаБългария Варна Лазерни обработващи машини и роботизирани центрове за обработка на материали
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за предварителна информацияБългария София Инструменти за металообработващи машини
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"Обявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в ...
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбявление за поръчкаБългария Велико Търново Строителни материали и свързани с тях изделия
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Инструменти
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДДопълнителна информацияБългария София Инструменти
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Обработващи машини със специална употреба
BGофициално наименование: Военномедицинска академияВъзлагане на поръчкаБългария София Строителни материали и свързани с тях изделия
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини със специална употреба
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини със специална употреба