Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбявление за поръчкаБългария Велико Търново Строителни материали и свързани с тях изделия
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Обработващи машини за пробиване, разстъргване или фрезоване на металите
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Инструменти
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДДопълнителна информацияБългария София Инструменти
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Обработващи машини със специална употреба
BGТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВОРешение по чл. 22В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на материали и консумативи за ...
BGТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВОРешение по чл. 22Изпълнението на обществената поръчка включва:
  1. Доставка на оборудването на адрес на възложителя.
  2. ...
BGСОФИЙСКА ВОДА АДРешение по чл. 22„Доставка на ръчни инструменти“ Обособена позиция 1 „Доставка на водопроводни ...
BGНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДПОбява за събиране на оферти.pdfДоставката на инструменти, измервателни уреди, приспособления за ремонт и техническо обслужване на ...
BGИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКАРешение по чл. 22Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на лазерна високопрецизна система. ...
BGТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВООбявление за публикуванеДоставка на материали и консумативи за изследователски и иновационни дейности по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, ...
BGТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДРешение по чл. 22Доставка на 1 брой преса за топла вулканизация, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към ...
BGОБЩИНА ПРИМОРСКОРешение по чл. 22Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ...