Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Община ЛовечВъзлагане на поръчкаБългария Ловеч Строителни и монтажни работи
BGОБЩИНА БЕРКОВИЦАОбява за събиране на оферти.pdfЗа изпълнение на обществената поръчка е предвидено изработка и монтаж на 11 броя мащабни миниатюри от ...
BGРАЙОН "ТРИАДИЦА"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява планирани и належащи дейности ...
BGРАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е Поддържане на дървесна и храстова растителност в градини, зелени площи ...
BGОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на настоящата обществена поръчка е изграждане на две спортни площадки на открито за нуждите на ОУ ...
BGСРЕДНО УЧИЛИЩЕ "САВА ДОБРОПЛОДНИ"Обява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящото задание е изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ...
BGОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка за футбол със специализирана ...
BGРАЙОН "СРЕДЕЦ"Обява за събиране на оферти.pdfНастоящата обществена поръчка включва изпълнението на комплекс от дейности по билогично и битово ...
BGРАЙОН "ИЛИНДЕН"Решение по чл. 22В предмета на поръчката е включено изпълнението на дейности по комплексно поддържане на зелени площи и ...
BGРАЙОН "СЕРДИКА"Обява за събиране на оферти.pdfДейностите, предмет на поръчката са изпълнение на строително-ремонтни работи, включващи: разваляне на ...
BGОБЩИНА КРУМОВГРАДРешение по чл. 22 За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. ...
BGОБЩИНА КАРЛОВООбява за събиране на оферти.pdfОсновната цел на настоящето задание е да се извърши проектиране, строителство и осъществяване на авторски ...
BGОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"Обява за събиране на оферти.pdfНастоящата поръчка има за предмет избор на изпълнител за изграждането на две спортни площадки на открито в ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА"Решение по чл. 22Доставка на поливни системи и техническо оборудване за нуждите на ТП ,,ДГС Тунджа''  Доставка на ...
BGОБЩИНА РАКОВСКИОбявление за публикуванеОбект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „доставка“. Предмет на ...