Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Възлагане на поръчкаБългария София Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: ОБЩИНА БАЛЧИКОбявление за поръчкаБългария Балчик Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Метрополитен ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Метростанция
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Метрополитен ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Метростанция
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Метрополитен ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Метростанция
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Строителни и монтажни работи