Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
BGофициално наименование: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАДДопълнителна информацияБългария София Метростанция
BGофициално наименование: Метрополитен ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Метростанция
BGофициално наименование: Метрополитен ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Метростанция
BGофициално наименование: Метрополитен ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Метростанция
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за поръчкаБългария София Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за предварителна информацияБългария София Строителни и монтажни работи на релсови пътища
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Обявление за поръчкаБългария София Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
BGофициално наименование: Община град ДобричИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Добрич Строителни и монтажни работи на пътища
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи