Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGДържавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ДПОбявление за публикуванеПочистване от дървесна и храстовидна растителност на язовирни стени, прилежащите им съоръжения и поддръжка ...
BGРАЙОН "КРАСНО СЕЛО"Обявление за публикуванеЦелта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на ...
BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СМОЛЯНОбявление за публикуване

   „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански ...

BGРАЙОН "КРАСНО СЕЛО"Обява за събиране на оферти.pdfЦелта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на ...
BGЕлектроразпределение Юг ЕАДОбявление за публикуванеПредметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по ...
BGОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРешение по чл. 22Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови ...
BGРАЙОН "ПОДУЯНЕ"Решение по чл. 22​​​​​​Дейностите включват биологично и битово почистване и поддръжка на градини, зелени площи ...
BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНАОбявление за публикуване

„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанска карта, на план за ...

BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНАРешение по чл. 22

„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанска карта, на план за ...

BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНАРешение по чл. 22

„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанска карта, на план за ...

BGОБЩИНА ПЕТРИЧОбява за събиране на оферти.pdfВ изпълнение на Договора за услугата се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности: - ...
BGОбщина БургасПоправка„Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за ...
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчкаПаркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на ...
BGофициално наименование: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Враца Услуги по залесяване
BGофициално наименование: Държавно предприятие „Управление и ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги по сеч на дървета