Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбява за събиране на оферти.pdfИзработване на горскостопански план за всички територии, собственост на Община Велико Търново в ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО"Решение по чл. 22Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на необходими материали, ведно с оборудване и ...
BGЕлектроразпределение Юг ЕАДОбявление за публикуванеПредметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по ...
BGРАЙОН "ТРИАДИЦА"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява планирани и належащи дейности ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осъществяване на ...
BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧОбявление за публикуванеИзвършване на инвентаризация на горските територии, изработване на: план за дейностите по опазване на ...
BGРАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е Поддържане на дървесна и храстова растителност в градини, зелени площи ...
BGОБЩИНА КОПРИВЩИЦАОбява за събиране на оферти.pdfОбществената поръчка включва дейност по Изработване на горскостопански план за горите, собственост на ...
BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧОбявление за публикуванеИзвършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, изработване на ...
BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕРешение по чл. 22Дейностите за инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИКОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка включва е „ Изпълнение на агротехнически услуги“ оран, култивиране, ...
BGРАЙОН "СРЕДЕЦ"Обява за събиране на оферти.pdfНастоящата обществена поръчка включва изпълнението на комплекс от дейности по билогично и битово ...
BGРАЙОН "ИЛИНДЕН"Решение по чл. 22В предмета на поръчката е включено изпълнението на дейности по комплексно поддържане на зелени площи и ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ"Обявление за публикуване„Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство – извършване на механизирани  дейности в ...
BGРЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯОбявление за публикуване„Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ...