Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖАОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОсигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на иновациите и растежа
BGофициално наименование: Главна дирекция "Пожарна безопасност и ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОсигуряване на консекутивен устен и писмен превод по стратегически проект RESPONSE
BGЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯОбява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по ...Изпълнителят трябва да осигури на Възложителя:                  • ...
BGофициално наименование: Национален осигурителен институтИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за предварителна информацияБългария София Тръжни услуги
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: Министерство на отбранатаВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи