Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Национален осигурителен институтИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Услуги по писмени преводи
BGНАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТОРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка е осигуряване на специализиран писмен превод от английски език на ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМАРешение по чл. 22Министерство на туризма изпълнява проект № BG16RFOP002-2.010-0003 „Повишаване качеството на услугите на МСП в ...
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за предварителна информацияБългария София Тръжни услуги
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: Министерство на отбранатаВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по писмени преводи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по устни преводи