Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА КАЗАНЛЪКВъзлагане на поръчкаБългария Казанлък Природен газ
BGофициално наименование: Главна дирекция "Пожарна безопасност и ...Възлагане на поръчкаБългария София Електрическа енергия
BGофициално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция ...Обявление за поръчкаБългария София Доставка на електроенергия за помещенията на Представителството на Европейската комисия в ...
BGофициално наименование: ОБЩИНА РАКОВСКИОбявление за поръчкаБългария Раковски Електрическа енергия
BGофициално наименование: Агенция за социално подпомагане чрез ...Обявление за поръчкаБългария Дулово Електрическа енергия
BGофициално наименование: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ...Възлагане на поръчкаБългария Сливен Електрическа енергия
BGофициално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция ...Възлагане на поръчкаБългария София Доставка на електроенергия за помещенията на Представителството на Европейската комисия в ...
BGТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчката е: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Лабораторен ...
BGСРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"Решение по чл. 22Доставка на гориво за отопление, с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване нуждите на СУ ...
BGОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ДОБРИЧРешение по чл. 22Обществената поръчка включва доставка на природен газ за отопление за нуждите на Областна администрация ...
BGВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООДРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа ...
BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АДОбява за събиране на оферти.pdfДоставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95Н,  чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на ...
BGТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АДОбява за събиране на оферти.pdfПоказатели                                                                                          норми ТП-32 Кинематичен вискозитет при 40о С , в мм2 /s --                             28,8 - 35,2 Вискозитетен индекс не по-нисък от --                                        90 Пламна температура в отворен тигел  в  о С – не по-ниска от --    180 Температура на замръзване в  о С  – не по-висока от --                минус 10 Общо киселинно число, в КОН/g  - не по-високо от --                   0,07 Вода в обемни % ---                                                                   отсъствие Механични примеси       --                                                          отсъствие Цвят не повече от -- 2,5 Време за деемулгиране, в s – не повече от --                              300 Антикорозионни свойства в присъствието на дестилирана вода --    Отсъствие на корозия Корозия върху медна пластина, в бала - не повече от --              2 Въздухоотделителна способност, в min/о С - не повече от --         5/50 Стабилност на окисление - време за достигане киселинно число  2 mg KOH/g , в h- не по-малко от                                               1 500 Показатели                                                                                          норми ТП-46 Кинематичен вискозитет при 40о С , в мм2 /s --                             41,1 – 50,6 Вискозитетен индекс не по-нисък от --                                           90 Пламна температура в отворен тигел в  о С – не по-ниска от --     190 Температура на замръзване в  о С  – не по-висока от --                  минус 10 Общо киселинно число, в КОН/g  - не по-високо от --                      0,07 Вода в обемни % --                                                                          отсъствие Механични примеси --                                                                    отсъствие Цвят не повече от --                                                                          2,5 Време за деемулгиране, в s – не повече от --                                 300 Антикорозионни свойства в присъствието на дестилирана вода --   Отсъствие на корозия Корозия върху медна пластина, в бала - не повече от --                      2 Въздухоотделителна способност, в min/о С- не повече от --               5/50 Стабилност на окисление - време за достигане киселинно число  2 mg KOH/g , в h- не по-малко от --                                                       1 500   Доставка на турбинно масло с вискозитетен клас ТП-32 или еквивален и с вискозитетен клас ТП-46 илиеквивалент, по техническо задание.
BGДЕТСКА ГРАДИНА79 "СЛЪНЧИЦЕ"Решение по чл. 22Предметът на обществената поръчка включва доставката на топлинна енергия и топла вода за нуждите ...
BGОБЩИНА КАЗАНЛЪКРешение по чл. 22Сградите на територията на град Казанлък собственост на Община Казанлък се отопляват от собствени котли. ...