Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Батак Услуги, свързани с пренос и разпределение на електрическа енергия
BGофициално наименование: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ...Обявление за поръчкаБългария Силистра Електрическа енергия
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ...Възлагане на поръчкаБългария Велико Търново Електрическа енергия
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ...Възлагане на поръчкаБългария Велико Търново Електрическа енергия
BGофициално наименование: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"Възлагане на поръчкаБългария София Горива
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ...Обявление за поръчкаБългария София Електрическа енергия
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ...Възлагане на поръчкаБългария Бургас Електрическа енергия
BGофициално наименование: РАЙОН "ПОДУЯНЕ"Обявление за поръчкаБългария София Електрическа енергия
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Възлагане на поръчкаБългария Варна Електрическа енергия
BGофициално наименование: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ...Възлагане на поръчкаБългария София Електрическа енергия
BGофициално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Лом Нефт и негови дестилати
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Възлагане на поръчкаБългария Русе Горива
BGофициално наименование: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Електрическа енергия
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТРОЯНВъзлагане на поръчкаБългария Троян Газьол
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ...Обявление за поръчкаБългария София Електрическа енергия