Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Суворово Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
BGофициално наименование: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИОбявление за поръчкаБългария Кърджали Превозни средства за отпадъци
BGофициално наименование: СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПОбявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, антифриз и други консумативи, и осигуряване на ...
BGофициално наименование: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ...Обявление за поръчка или концесия – стандартен режимДоставка на МПС по обособени позиции за нуждите на ДП РВД
BGофициално наименование: ОБЩИНА РУСЕВъзлагане на поръчкаБългария Русе Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
BGофициално наименование: ОБЩИНА АСЕНОВГРАДВъзлагане на поръчкаБългария Асеновград Превозни средства за отпадъци
BGофициално наименование: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДВъзлагане на поръчкаБългария Благоевград Автомобилни превозни средства със специална употреба
BGофициално наименование: Дирекция Управление на собствеността и ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
BGофициално наименование: Електроразпределение Юг ЕАДОбявление за поръчкаБългария Пловдив Автомобилни превозни средства със специална употреба
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Моторни превозни средства
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Гърмен Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях ...
BGофициално наименование: Електроразпределение Юг ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Моторни превозни средства
BGофициално наименование: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП, КЛОН ТП ...Обявление за поръчкаБългария Варна Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
BGофициално наименование: ОБЩИНА МОНТАНАОбявление за поръчкаБългария Монтана Електрически автобуси
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО ...Обявление за поръчкаБългария Сатовча Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях ...