Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Ямбол Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Варна Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО ...Обявление за поръчкаБългария Търговище Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
BGофициално наименование: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯВъзлагане на поръчкаБългария Долна Митрополия Различни видове машини с общо и специално предназначение
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Сливен Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Златоград Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях ...
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДДопълнителна информацияБългария София Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
BGофициално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Резервни части за други превозни средства
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Малко Търново Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях ...
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Момчилград Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях ...
BGофициално наименование: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯВъзлагане на поръчкаБългария Долна Митрополия Различни видове машини с общо и специално предназначение
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Възлагане на поръчкаБългария Ямбол Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Елешница Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях ...
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Смядово Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях ...