Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Община ВарнаВъзлагане на поръчкаБългария Варна Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
BGОБЩИНА ХИСАРЯРешение по чл. 22

Предмет на обществената поръчка e:  "Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) по заявка и ...

BGОБЩИНА БРУСАРЦИРешение по чл. 22           Целта на Процедурата „Топъл обяд“ е справяне с материалните лишения ...
BGУНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАСРешение по чл. 22„Осигуряване и организация на столово хранене на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и ...
BGОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГРешение по чл. 22Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши услуги по приготвяне и ...
BGДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦАОбявление за публикуванеСрок за изпълнение на обществената поръчка: Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на ...
BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АДОбявление за публикуванеПредмет :„Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно ...
BGСРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪРРешение по чл. 22Предметът на поръчката е извършване на услуги по приготвяне и доставка на подкрепителни закуски за ...
BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Сливен“  
BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Дупница“  
BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. София“.
BGОБЩИНА КОЧЕРИНОВОРешение по чл. 22Осигуряването на топъл обяд представлява еднократно хранене, което включва — супа, основно ястие, хляб и ...
BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Русе“
BGОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"Обява за събиране на оферти.pdf„Доставка на пакетирани закуски за учениците от І до ІV клас на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. ...
BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Ямбол“