Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Изпълнителна агенция “Военни клубове и ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
BGофициално наименование: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИВъзлагане на поръчкаБългария Кърджали Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата
BGофициално наименование: СТОЛИЧНА ОБЩИНАОбявление за поръчкаБългария София Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
BGофициално наименование: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦАВъзлагане на поръчкаБългария Горна Оряховица Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата
BGофициално наименование: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВВъзлагане на поръчкаБългария Белослав Услуги по приготвяне на храни за консумация
BGофициално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕНВъзлагане на поръчкаБългария Сливен Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
BGофициално наименование: ОБЩИНА БУРГАСОбявление за поръчкаБългария Бургас Услуги, свързани с доставка на храна
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Обявление за поръчкаБългария Плевен Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
BGофициално наименование: ОБЩИНА ГАБРОВОВъзлагане на поръчкаБългария Габрово Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
BGофициално наименование: Изпълнителна агенция “Военни клубове и ...Обявление за поръчкаБългария София Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
BGофициално наименование: Изпълнителна агенция “Военни клубове и ...Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна
BGофициално наименование: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ...Допълнителна информацияБългария София Услуги по почистване и хигиенизиране
BGофициално наименование: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ...Обявление за поръчкаБългария Марикостиново Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
BGофициално наименование: Изпълнителна агенция “Военни клубове и ...Възлагане на поръчкаБългария София Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
BGофициално наименование: РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООДВъзлагане на поръчкаБългария Дряново Услуги, свързани с доставка на храна