Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВАРНАВъзлагане на поръчкаБългария Варна Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТУНДЖАВъзлагане на поръчкаБългария Ямбол Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИНВъзлагане на поръчкаБългария Елин Пелин Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"Възлагане на поръчкаБългария Благоевград Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"Възлагане на поръчкаБългария Благоевград Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА КОТЕЛВъзлагане на поръчкаБългария Котел Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦВъзлагане на поръчкаБългария Лясковец Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗАХАРНО ПЕТЛЕ"Обявление за поръчкаБългария Пловдив Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
BGофициално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ...Възлагане на поръчкаБългария София Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ГАБРОВООбявление за поръчкаБългария Габрово Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ...Възлагане на поръчкаБългария Велинград Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА СВИЩОВОбявление за поръчкаБългария Свищов Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЕТРИЧВъзлагане на поръчкаБългария Петрич Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕНВъзлагане на поръчкаБългария Сливен Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ДОБРИЧКАОбявление за поръчкаБългария Добрич Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти