Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧВъзлагане на поръчкаБългария Добрич Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТЕТЕВЕНОбявление за поръчкаБългария Тетевен Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА РУСЕОбявление за поръчкаБългария Русе Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВОбявление за поръчкаБългария Пловдив Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА РУСЕВъзлагане на поръчкаБългария Русе Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВАРНАОбявление за поръчкаБългария Варна Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТУНДЖАОбявление за поръчкаБългария Ямбол Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА"Възлагане на поръчкаБългария Пловдив Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШОбявление за поръчкаБългария Полски Тръмбеш Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА БЕЛЕНЕОбявление за поръчкаБългария Белене Различни хранителни продукти
BGофициално наименование: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р ...Възлагане на поръчкаБългария Раднево Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРА"Обявление за поръчкаБългария Пловдив Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТЕРВЕЛВъзлагане на поръчкаБългария Тервел Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ТЕРВЕЛВъзлагане на поръчкаБългария Тервел Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
BGофициално наименование: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИКВъзлагане на поръчкаБългария Долни чифлик Различни видове хранителни продукти и сухи продукти