Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ...Обявление за поръчкаБългария Шумен Медицинско оборудване
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Медицинско оборудване
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВОбявление за поръчкаБългария Пловдив Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбявление за поръчкаБългария София Медицинско оборудване
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОДопълнителна информацияБългария София Медицинско оборудване
BGофициално наименование: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА ...Обявление за поръчкаБългария Враца Медицинско оборудване
BGофициално наименование: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ...Обявление за поръчкаБългария Пловдив Химически продукти
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ...Обявление за поръчкаБългария София Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОДопълнителна информацияБългария София Медицинско оборудване
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
BGофициално наименование: ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ ...Възлагане на поръчкаБългария Пловдив Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
BGофициално наименование: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ...Възлагане на поръчкаБългария Пловдив Химически продукти
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" ...Обявление за публикуванеПериодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, ...
BGКОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООДОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената ...
BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АДОбявление за публикуванеОбществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна ...