Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария Плевен Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
BGофициално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ...Обявление за поръчкаБългария София Химически продукти
BGофициално наименование: Военномедицинска академияВъзлагане на поръчкаБългария София Медицинско оборудване
BGофициално наименование: Медицински институт на МВРОбявление за поръчкаБългария София Медицински консумативи
BGофициално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ...Обявление за поръчкаБългария Тутракан Медицински консумативи
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Почистващи продукти
BGофициално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ...Обявление за поръчкаБългария Шумен Медицинско оборудване
BGофициално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ...Възлагане на поръчкаБългария София Медицинско оборудване
BGофициално наименование: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ...Обявление за поръчкаБългария Пловдив Фармацевтични продукти
BGофициално наименование: СТОЛИЧНА ОБЩИНАВъзлагане на поръчкаБългария София Лабораторни услуги
BGофициално наименование: Многопрофилна болница за активно ...Обявление за поръчкаБългария София Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за ...
BGофициално наименование: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ...Обявление за поръчкаБългария Пловдив Фармацевтични продукти
BGофициално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ...Обявление за поръчкаБългария Смолян Медицинско оборудване
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯОбявление за поръчкаБългария София Лабораторни реактиви
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Възлагане на поръчкаБългария София Медицински консумативи