Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Комисия за противодействие на ...Обявление за поръчкаБългария София Сървъри
BGофициално наименование: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"Обявление за поръчкаБългария Русе Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни ...
BGофициално наименование: Център за градска мобилност ЕАДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Софтуерни пакети и информационни системи
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСАИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Мрежово оборудване
BGофициално наименование: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯОбявление за поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: Комисия за противодействие на ...Допълнителна информацияБългария София Сървъри
BGофициално наименование: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"Допълнителна информацияБългария Русе Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни ...
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Компютърно оборудване
BGофициално наименование: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯДопълнителна информацияБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Компютърно оборудване
BGофициално наименование: НАРОДНО СЪБРАНИЕОбявление за поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ...Обявление за поръчкаБългария София Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни ...
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Компютърно оборудване