Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТООбявление за поръчка или концесия – стандартен режимРазработване и внедряване на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика и реализиране на ...
BGофициално наименование: НАРОДНО СЪБРАНИЕВъзлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Компютърни терминали
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТВъзлагане на поръчкаБългария София Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)
BGофициално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ...Обявление за поръчкаБългария Гурково Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: Служба "Военна полиция"Възлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО ...Възлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: Държавна агенция "Национална сигурност"Възлагане на поръчкаБългария София Машини за обработване на данни (хардуер)
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Възлагане на поръчкаБългария София Софтуерни пакети и информационни системи
BGофициално наименование: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"Възлагане на поръчкаБългария Благоевград Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯВъзлагане на поръчкаБългария София Компютърно оборудване и принадлежности
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ...Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Изграждане на платформа с адаптивно-аналитичен софтуер, с възможност за самообучение, обработка и анализ ...
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиОбявление за изменение на договорПроектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019
BGофициално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАДОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимДигитализиране на работните процеси на терен