Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGБЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕОбявление за публикуванеВ екипа за управление на проекта ще участва външна техническа помощ в състав от трима експерти – 1. ...
BGБЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕОбявление за публикуванеВ екипа за управление на проекта ще участва външна техническа помощ в състав от трима експерти – 1. ...
BGОБЩИНА СОЗОПОЛОбява за събиране на оферти.pdfИзбор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по подготовка и изготвяне на формуляри за ...
BGОБЩИНА БАНИТЕОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски ...
BGОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка е предоставяне на консултантски услуги, свързани с последващо управление ...
BGОБЩИНА ТУТРАКАНРешение по чл. 22Обект на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки ...
BGОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВООбява за събиране на оферти.pdf

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски ...

BGОБЩИНА ИСКЪРОбявление за публикуване„Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявление за подпомагане и комплектоване на ...
BGОБЩИНА ТУТРАКАНОбявление за публикуванеОбект на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки ...
BGОБЩИНА САДОВООбява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка, включва (описание на дейностите по поръчката):
  • Експертно, ...
BGОБЩИНА БЕРКОВИЦАОбява за събиране на оферти.pdf
  • Експертно, организационно и техническо подпомагане дейността на Община Берковица при управление, ...
BGОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИНРешение по чл. 22Предметът на поръчката включва извършване на Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ...
BGОБЩИНА ИХТИМАНОбява за събиране на оферти.pdfПредвижда се възлагане изпълнението на дейности по предоставяне на консултантски услуги, свързани с ...
BGофициално наименование: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИОбявление за поръчкаБългария Бойчиновци Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
BGНАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАДОбявление за публикуванеВъв връзка с кандидатстването на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, ...