Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Метални въжета, тел и свързани с тях изделия
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за поръчкаБългария София Профили
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТДопълнителна информацияБългария София Профили
BGофициално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТВъзлагане на поръчкаБългария София Профили
BGВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООДРешение по чл. 22Предметът на поръчката включва доставка на фланци за муфени напорни тръби (МНТ), стоманенобетонни ...
BGЕлектроразпределение Юг ЕАДРешение по чл. 22Доставка на стълбове дървени за въздушни линии номинално напрежение 0,4kV и 20kV, включваща следните типове ...
BGНАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбявление за публикуванеПредметът на поръчката включва изграждане на пасарелка над преливник на дневен изравнител на ВЕЦ "Бял ...
BGТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДОбявление за публикуване

„Направа на скеле и подмяна на изолация при изпълнение на ремонтни дейности по сгради, тръбопроводи и ...

BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК"Обявление за публикуване"Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, ...
BGНАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfЗа обезпечаване охранителната дейност на язовирна стена „Ковачево“, находяща се в язовирен район (ЯР) ...
BGСДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - РАКОВСКИ" СдружениеОбява за събиране на оферти.pdfПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Предметът на обществената поръчка включва закупуване на покрита модулна ...
BGМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА СдружениеОбявление за публикуване„Доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м., с мобилна озвучителна система и ...
BGТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТРешение по чл. 22Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани алуминиеви сплави, алуминиеви и стоманени ...
BGТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДОбявление за публикуванеСтроително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех - ПС-Ботево и ...