Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Услуги по финансов лизинг
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА ...Обява за събиране на оферти.pdfВ рамките на настоящата поръчка, Възложителят цели да избере банка по смисъла на Закона за кредитните ...
BGофициално наименование: ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Услуги по финансов лизинг
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., ...Обява за събиране на оферти.pdfВъзложителят уведомява участниците, че съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за ...
BGофициално наименование: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Услуги в областта на банковото дело
BGофициално наименование: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги в областта на банковото дело
BGофициално наименование: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАДОбявление за поръчкаБългария София Услуги в областта на банковото дело
BGСофийска вода АДПоправкаФинасиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг
BGофициално наименование: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ...Възлагане на поръчкаБългария Габрово Услуги по финансов лизинг
BGМИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАДРешение по чл. 22Застраховане на работниците и служителите на „Мини  Марица – изток“ ЕАД със застраховка ...
BGВ и К ООДОбявление за публикуванеПредметът на поръчката включва инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "В и К" ООД ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"Обявление за публикуване     Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни ...
BGЗдравна инвестиционна компания за детска болница ЕАДПокана до определени лица за обществена поръчка на стойност по ...Поръчката включва предоставяне на финансови услуги на „Здравна инвестиционна компания за ...
BG"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООДРешение по чл. 22Обществената поръчка включва предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на застраховка ...
BGОБЩИНА ИВАНОВООбява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящата обществена поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на ...