Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОборотен заем за погасяване главница по договор с ОББ АД
BGофициално наименование: ЖИЛФОНД ЕООДОбявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Доставка на нов товарен автомобил – самосвал до 12 тона, при условията на финансов лизинг за нуждите на ...
BGофициално наименование: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОбявление за възложена поръчка - Договор за инвестиционен банков кредит №7807949-60350
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПОМОРИЕОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОбявление за възложена поръчка по договор за банков инвестиционен кредит №00013/703 от 10.10.2022г.
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПОМОРИЕОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОбявление за възложена поръчка по договор за банков инвестиционен кредит №00017/703 от 01.03.2023г.
BGофициално наименование: ОБЩИНА БЕЛЕНЕОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимОбявление за възложена поръчка по договор за банков инвестиционен кредит № 308 от 21.09.2022г.
BGофициално наименование: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоговор за банков инвестиционен кредит
BGофициално наименование: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоговор за предоставяне на банков кредит
BGофициално наименование: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНАОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимКредит
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕОбявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за структурите на Национална агенция ...
BGофициално наименование: БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Застрахователни услуги
BGофициално наименование: ОБЩИНА КОСТИНБРОДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоговор за банков кредит №7072344-47906
BGофициално наименование: ОБЩИНА ДРЯНОВООбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимРеволвираща кредитна линия в размер на 300 000 / триста хиляди / лева
BGофициално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоговор за инвестиционен банков кредит
BGофициално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоговор револвиращ банков кредит (кредитна линия)