Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ...Обява за събиране на оферти.pdf„Задължително застраховане на работещите в ТП „ДЛС Шерба“ за срок от една година“ ...
BGИзпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното ...Решение по чл. 22Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на ...
BGЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВАПокана до определени лица за обществена поръчка на стойност по ...Възлагане на обществена поръчка чрез Покана до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТООбява за събиране на оферти.pdfПредметът на застраховане по настоящата поръчка обхваща: -           Застраховане на ...
BGМЕТРОПОЛИТЕН ЕАДРешение по чл. 22Обществената поръчка е за предоставяне на застрахователна закрила на интересите на Възложителя, чрез ...
BGОБЩИНА РАЗГРАДОбявление за публикуване

Застраховане със застраховки за застрахователни събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост ...

BGКомисия за противодействие на корупцията и за отнемане на ...ПоправкаЗастраховане на моторните превозни средства на КПКОНПИ със застраховки „Пълно автокаско” и „Гражданска ...
BGТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНАОбява за събиране на оферти.pdfСпомагателни застрахователни услуги, услуги за предоставяне на застрахователни стойности на МПС  за ...
BGОБЩИНА ЛЕВСКИОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на обществената поръчка е застраховане на имущество - общинска собственост, както и на лица, ...
BGОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРАРешение по чл. 22Избраният за Изпълнител участник следва да издаде застрахователна полица за застраховка „Имущество“ ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВООбява за събиране на оферти.pdf

Задължително застраховане по реда на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите ...

BGГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"Обява за събиране на оферти.pdfЗастраховане на служителите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВООбява за събиране на оферти.pdfЗадължително застраховане по застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите на ...
BGОБЩИНА ПЛОВДИВОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на застрахователни услуги за сключване на ...
BGТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ...Обява за събиране на оферти.pdfПредоставяне на спомагателни застрахователни услуги - услуги за предоставяне на застрахователна стойност ...