Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ...Възлагане на поръчкаБългария София Други юридически консултации и услуги
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за предварителна информацияБългария София Хотелско оборудване
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ...Възлагане на поръчкаБългария София Други юридически консултации и услуги
BGофициално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимПравна защита и съдействие при изготвяне на жалба срещу Решение от 20.12.2023 г. на ръководителя на УО на ОПОС ...
BGофициално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимПравна защита и съдействие при обжалване на Решение 2277/14.12.2023 г. по адм.д. № 1683/2023 г. на АС - Пловдив
BGофициално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимИзвършване срещу възнаграждение всички необходими действия за осигуряване на текущо правно обслужване
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоговор за правни услуги - процесуално представителство
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ...Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Специализирани юридически услуги за управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“ с две ...
BGофициално наименование: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимПроцесуално представителство и защита на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СУВОРОВОРешение по чл. 22Осъществяване на правно обслужване по специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско ...
BGСЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПРешение по чл. 22Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАОбява за събиране на оферти.pdfПредоставяне на  услуга: „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИКРешение по чл. 22Осъществяване на текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за минималните ...
BGОБЩИНА ДЕВНЯРешение по чл. 22Основната цел на поръчката е да се изберат изпълнители, които ще предоставят най-малко следните юридически ...
BGОБЩИНА ИСПЕРИХОбява за събиране на оферти.pdfРАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА ИСПЕРИХ – МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ...