Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGСОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРАОбявление за публикуване

Кратко описание / документация : В предмета на обществената поръчка са включени следните пощенски ...

BGАресгаз ЕАДОбява за събиране на оферти.pdf“Предоставяне на пощенски, куриерски услуги по смисъла на Закон за пощенските услуги, хибридна поща или ...
BGСОФИЙСКА ВОДА АДОбявление за публикуванеПредмет на договора е електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, ...
BGОБЩИНА ПЛОВДИВОбявление за публикуванеОбект на обществената поръчка е услуга. Предметът  на  поръчката  обхваща  предоставяне  на  ...
BGСОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪДОбявление за публикуванеПредмет на поръчката е осъществяването на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона ...
BGНАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯОбявление за публикуване
  1. НЕЛК е националният орган, пред който се обжалват постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна ...
BGЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АДОбява за събиране на оферти.pdfИзпълнението на предмета на поръчката е свързан с  приемане и предаване на пратки за нуждите на ...
BGАЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfОбществена поръчка с предмет: “ Предоставяне на куриерски услуги в страната” включва дейности по ...
BGЕлектроразпределение Юг ЕАДРешение по чл. 22Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, състоящи се в ...
BGофициално наименование: Министерство на културатаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Пощенски услуги, свързани с писма
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Куриерски услуги
BGофициално наименование: Министерство на културатаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Пощенски услуги, свързани с писма
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за предварителна информацияБългария София Услуги чрез сигнално-охранителни системи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги на националната поща, куриерски услуги
BGофициално наименование: Електроразпределение Юг ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Куриерски услуги