Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"Възлагане на поръчкаБългария София Куриерски услуги
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Услуги на националната поща
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Куриерски услуги
BGофициално наименование: ОБЩИНА БУРГАСИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Бургас Пощенски услуги, свързани с писма
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиОбявление за изменение на договорПроектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019
BGофициално наименование: Изпълнителна агенция “Военни клубове и ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим"Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"
BGОБЩИНА ПАЗАРДЖИКРешение по чл. 22Предметът на процедурата е приемане, пренасяне и доставяне на пратки - неуниверсални пощенски услуги ...
BGСОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРАРешение по чл. 22В предмета на обществената поръчка са включени следните пощенски услуги: 1.1. Приемане, пренасяне и доставяне ...
BGофициално наименование: Министерство на културатаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Пощенски услуги, свързани с писма
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Куриерски услуги
BGофициално наименование: Министерство на културатаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България София Пощенски услуги, свързани с писма
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕОбявление за предварителна информацияБългария София Услуги чрез сигнално-охранителни системи
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги на националната поща, куриерски услуги
BGофициално наименование: Електроразпределение Юг ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Куриерски услуги
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Куриерски услуги