Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОБЩИНА ДРАГОМАНОбявление за публикуване„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема“ по ...
BGСОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРАОбявление за публикуване

Кратко описание / документация : В предмета на обществената поръчка са включени следните пощенски ...

BGОБЩИНА САМУИЛОбява за събиране на оферти.pdfСпециализиран превоз  на служители на община Самуил по Маршрут  гр.Разград –с. Желязковец ...
BGПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ" - гр. ...Решение по чл. 22Специализиран превоз на ученици от ПГ“Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр.Карлово. Обхватът на ...
BGОБЩИНА ЧИРПАНОбявление за публикуванеПоръчката е за осъществяване на обществения превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от ...
BGИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АДРешение по чл. 22Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя.
BGОБЩИНА КАЗАНЛЪКРешение по чл. 22Сградите на територията на град Казанлък собственост на Община Казанлък се отопляват от собствени котли. ...
BGПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "СТЕФАН ЦАНОВ"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на резервации и осигуряване на самолетни ...
BGБЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАДОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка включва осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА С.СТАРО ...Обява за събиране на оферти.pdf„Задължително застраховане на работещите в ТП „ДЛС Шерба“ за срок от една година“ ...
BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Решение по чл. 22Предмет на поръчката са взаимоотношения, възникващи при обслужване на картови плащания на публични ...
BGОБЩИНА ПРОВАДИЯРешение по чл. 22В предмета на поръчката е включено изпълнение на обществен превоз на пътници по 25 маршрутни разписания на ...
BGИзпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното ...Решение по чл. 22Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на ...
BGЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВАПокана до определени лица за обществена поръчка на стойност по ...Възлагане на обществена поръчка чрез Покана до определени лица на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ...
BGНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗОРА"Обява за събиране на оферти.pdf„Извършване на специализиран  ученически превоз на децаэв задължително предучилищно ...