Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТППОбявление за публикуванеhttp://www.standardandpoors.com/" target="_blank">http://www.standardandpoors.com;
 • минимум  „А2” по „Мудис Инвесторс Сървис” (Moody’s Investors Service), http://www.moodys.com/" target="_blank">http://www.moodys.com;
 • минимум  „А” по „Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), http://www.fitchratings.com/" target="_blank">http://www.fitchratings.com;
 •  минимум „В+” по  „Ей Ем Бест Рейтинг Сървисиз” (AM Best Europe-Rating Services Ltd.), http://www.ambest.com/" target="_blank">http://www3.ambest.com.
 • Застраховката трябва да покрива отговорността за извършване на дейността, включително действията ибездействията, на ДП РВД в качеството му на доставчик на аеронавигационно обслужване, включително приобособяване на трансгранични сектори в рамките на DANUBE FAB, отговорността както на юридическото лице, такаи на лицата, представляващи юридическото лице, и на лицата в трудови правоотношения с него, в това число иотговорността за извършване на дейността, включително действията и бездействията, на ДП РВД (Застрахован) вкачеството му на доставчик на аеронавигационно обслужване в Република България и във въздушнотопространство на Румъния, в определени трансгранични сектори, отговорността на застрахования за обслужване налетищата, в т. ч. и на летищните контролни кули, отговорността на застрахования по отношение на загуба илиповреда на оборудване и въздухоплавателно средство на земя и в полет.">Застраховката трябва да покрива отговорността за извършване на дейността, включително действията и ...
  BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Обявление за публикуванеПредмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на застраховател за нуждите на Агенция „Пътна ...
  BGБЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО СдружениеРешение по чл. 22„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на ...
  BGСОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТРешение по чл. 22Целта на възлагане на настоящата обществена поръчка е осъществяването на превоз на служители и гости на ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"Обява за събиране на оферти.pdf„Задължително застраховане на работещите в ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година“ по обособени ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ...Решение по чл. 221. Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ...
  BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Предмет на обществената поръчката е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ"Решение по чл. 221. Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ...
  BGОБЩИНА КАЙНАРДЖАОбявление за публикуване
  1. В предмета на поръчката е включено изпълнение на обществен превоз на пътници по 3 /три/  маршрутни ...
  BGСТОЛИЧНА ОБЩИНАРешение по чл. 22Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА"Обява за събиране на оферти.pdfУслуги по застраховна на служитилите на ТП ДГС Върбица за 2024 г.
  BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АДПокана до определени лица за обществена поръчка на стойност по ...Обособена позиция 1: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и ...
  BGБългарска федерация по ски СдружениеОбявление за публикуване"Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да караш ски“ 2024, ...
  BGБългарска федерация по ски СдружениеРешение по чл. 22„Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да караш ски“ 2024, ...
  BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АДОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е за избор на застраховател за срок от една година за сключване на: ...