Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ...Решение по чл. 22Пряко договаряне „Физическа охрана, съгласно ЗЧОД, включително и дейности по осигуряване на реда, ...
BGОБЩИНА СИЛИСТРАОбява за събиране на оферти.pdfИзготвяне на морфологичен анализ на състава и качеството на битови отпадъци,образувани на територията на ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТАРешение по чл. 22Извършване на ежедневна и денонощна (24-часова) невъоръжена охрана на административните сгради с адреси ул. ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- МИХАЛКОВО"Обявление за публикуванеПредметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на сигнално – известителна техника, както и ...
BGМРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНАРешение по чл. 22Предмет на поръчката е осъществяване на непрекъснат денонощен (24 часов) режим на охрана с технически ...
BGВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООДРешение по чл. 22Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на ...
BGОБЩИНА ПЛОВДИВРешение по чл. 22Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка е извършването на физическа охрана на общински ...
BGДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОРРешение по чл. 22Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по смисъла на чл.3 , ал.1, т.3 от Закона за обществените ...
BGСТОЛИЧНА ОБЩИНАРешение по чл. 22Физическа охрана, охрана с използване на технически системи за сигурност - видеонаблюдение и ...
BGМРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТРешение по чл. 22Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила за обекти на ...
BGМРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ГОРНА ОРЯХОВИЦАРешение по чл. 22Осъществяване на непосредствена въоръжена физическа охрана на верижен булдозер,  извършващ почистване ...
BGДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"Обявление за публикуванеПредоставяне на услуга за непрекъсната денонощна въоръжена охрана, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАРешение по чл. 22Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда с цел осигуряване на комплексна услуга ...
BGОбщински културен институт "Научно-образователен детски център ...Решение по чл. 22„Охрана на Общински културен институт “Научно-образователен детски център “Музейко” „Охрана на ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ...Обявление за публикуване„Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално – ...