Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ"Обявление за публикуванеСъс заповед № РД-07-91/07.02.2023г. директорът на „ЮЗДП“ ДП е възложил на директора на ТП „ДГС Петрич“ да ...
BGМногопрофилна болница за активно лечение "Национална ...Обявление за публикуванеОсъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана с пропускателен режим и охрана със сигнално ...
BGОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДОбявление за публикуване,,Осигуряване на охранителни дейности чрез физическо присъствие (физическа охрана) в общински обекти: ...
BGПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДПОбявление за публикуванеНастоящата процедура e за възлагане на обособена позиция № 1: „Организиране и осъществяване на физическа ...
BGОБЩИНА ВАРНАРешение по чл. 22При изпълнение на поръчката, следва да се извършва сигнално-охранителната дейност, ...
BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АДРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка е осигуряване на денонощна охрана на имуществото, сградите и прилежащите ...
BGОБЩИНА ВАРНАРешение по чл. 22Обществената поръчка има за цел избор на изпълнители за  извършване на физическа охрана на ...
BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АДРешение по чл. 22Осигуряване на денонощна, физическа и техническа невъоръжена охрана на движимото и недвижимото имущество и ...
BGБУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАДОбявление за публикуване„Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта на „Булгартрансгаз“ ...
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., ...Решение по чл. 22Предметът на обществената поръчка включва: - Организиране и осъществяване на денонощна физическа ...
BGСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"Решение по чл. 22Предмет на възлаганата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на пропускателен режим ...
BGМНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА - ПЛОВДИВРешение по чл. 22Осигуряване на денонощната физическа въоръжена и невъоръжена охрана, видеонаблюдение и охрана с технически ...
BGДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК" ДПРешение по чл. 22            На основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Изпълнителният директор на ДП ...
BGНАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбявление за публикуванеОсъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД, ...
BGНАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАДРешение по чл. 22С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде сключен договор с участника, избран за ...