Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ...Възлагане на поръчкаБългария Шумен Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ...Възлагане на поръчкаБългария Пловдив Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимДоставка и монтаж на портални врати на складовите помещения в складово ремонтна база Белово
BGофициално наименование: Главна дирекция "Изпълнение на ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Изработка, доставка и монтаж на изделия от ПДЧ и интериорни врати за нуждите на ГД „Изпълнение на ...
BGофициално наименование: Главна дирекция "Изпълнение на ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Изработка, доставка и монтаж на изделия от ПДЧ и интериорни врати за нуждите на ГД „Изпълнение на ...
BGофициално наименование: ОБЩИНА СВИЩОВОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимСМР със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „СМР за изпълнение на енергоспестяващи мерки и ...
BGофициално наименование: ОБЩИНА СВИЩОВОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режимСтроително – монтажни работи със следните об.поз.: Об. позиция №1 „СМР за изпълнение на енергоспестяващи ...
BGофициално наименование: Главна дирекция "Изпълнение на ...Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Доставка и монтаж на врати за нуждите на обект „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение ...
BGофициално наименование: Главна дирекция "Изпълнение на ...Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Доставка и монтаж на врати за нуждите на обект „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение ...
BGОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВОбявление за публикуванеДейности предвидени за изпълнение на проекта: 1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са ...
BGОБЩИНА ЯМБОЛОбявление за публикуване„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Основен ремонт на сграда 1 на ДГ „Щастливо ...
BGОБЩИНА КАРНОБАТОбява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по ...Предметът на обществената поръчка предвижда избор на изпълнител/и за извършване на строителни и монтажни ...
BGофициално наименование: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДПОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Ремонт на сграда Претоварен пункт, оборудвана с коловози за двете междурелсия, пристанищен терминал ...
BGофициално наименование: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДПОбявление за поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи