Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария София Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Възлагане на поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Обявление за поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Възлагане на поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЛОВДИВВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: ОБЩИНА ПЛОВДИВВъзлагане на поръчкаБългария Пловдив Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СТАРА ...Обявление за поръчкаБългария Стара Загора Довършителни строителни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Обявление за поръчкаБългария Стара Загора Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ...Възлагане на поръчкаБългария Стара Загора Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Обявление за поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Обявление за поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Възлагане на поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИВъзлагане на поръчкаБългария София Услуги по почистване на сгради, без жилищните
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Обявление за поръчкаБългария Разград Строителни и монтажни работи
BGофициално наименование: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ...Възлагане на поръчкаБългария Варна Строителни и монтажни работи