Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОБЩИНА ТЕРВЕЛОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящата обществена са строителни работи за основен ремонт на улица „Четвърта“ в ...
BGЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfПоръчката е с предмет: „Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към „Топлофикация“ ...
BGОБЩИНА РОМАНОбявление за публикуванеИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА  „СПЕШНИ ...
BGОБЩИНА ПЪРВОМАЙОбявление за публикуванеПредметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР по реализиране на реконструкцията на част от ...
BGТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДРешение по чл. 22Подмяна на шламопроводни трасета от Шламови помпени станции 2 и 3, съгласно Приложение №1- Обем. Подмяна на ...
BGНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДПРешение по чл. 22За изграждане на Интермодален терминал Русе има одобрен Идеен проект от Експертния технически съвет при ...
BGОБЩИНА ПОМОРИЕОбявление за публикуванеПредмет на строителството е изпълнение на СМР свързани с поставянето на 6 бр. подземни инсталации за ...
BGОБЩИНА КАРЛОВООбявление за публикуванеПредмет на настоящата обществена поръчка е Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на ...
BGОБЩИНА РАЗЛОГОбявление за публикуванеhttp://61813.761.245.2, http://61813.761.245.3 ; ул. „Екзарх Йосиф“ №58, гр. Разлог“. Обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда, с идентификатор http://61813.760.272.1, ул. „Стефан Стамболов“ №5, гр. Разлог“. Обособена позиция №3: „Многофамилна жилищна сграда, с идентификатор http://61813.760.255.1, ул. „Стефан Стамболов“ №13, гр. Разлог“.   Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект"Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група"“ по триобособени позиции:Обособена позиция №1: „Mногофамилна жилищна сграда, с идентификатор http://61813.761.245.2, http://61813.761.245.3 ул.„Екзарх Йосиф“ №58, гр. Разлог“.Обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда, с идентификатор http://61813.760.272.1, ул. „СтефанСтамболов“ №5, гр. Разлог“.Обособена позиция №3: „Многофамилна жилищна сграда, с идентификатор http://61813.760.255.1, ул. „СтефанСтамболов“ №13, гр. Разлог“.">Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ...
BGОБЩИНА БЕЛЕНЕОбява за събиране на оферти.pdfПоръчката по настоящата обява обхваща изпълнението на СМР и СРР свързани с текущ ремонт и поддържане на ...
BGОБЩИНА ИСПЕРИХОбявление за публикуванеПредмета на обществената поръчка е изпълнение на СМР за подобряване на културната инфраструктура в селата ...
BGОБЩИНА СИТОВООбявление за публикуванеПредмета на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от ...
BGОБЩИНА КАРНОБАТОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка предвижда избор на изпълнител за извършване на строителни и монтажни ...
BGОБЩИНА НОВИ ПАЗАРОбява за събиране на оферти.pdfС ремонтните дейности се цели да се подмени хидроизолацията на покрива на спортния салон. За целта ще се ...
BGОБЩИНА РАКИТОВООбява за събиране на оферти.pdfИзбор на изпълнител при изпълнение на обект: Подобряване на енергийната ефективност в административна ...