Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Често Задавани Въпроси

Тук ще откриете отговор на най-честите въпроси, свързани с услугата.

Алтернативни обществени поръчки

Какво точно работи порталът?

На aop-baza.bg ние следим какви обществени поръчки и публични покани се публикуват в цяла Европа. Наша основна цел е да предоставяме навременна информация на онези, които желаят да станат изпълнители на тези поръчки. Всеки регистриран потребител с валиден абонамент ще има онлайн достъп до пълната база с поръчки, като освен това всеки ден получава в електронната си поща новопубликуваните обявления и информация за търгове, подбрани спрямо предоставените от самия потребител критерии.

„Алтернативни обществени поръчки” не просто Ви изпраща публикуваните обявления, а и всички промени, засягащи по-рано обявени поръчки – промяна или прекратяване на дадена процедура, информация за обжалвания и възложени поръчки. По този начин например, бихте могли да следите какви договори сключват конкурентите Ви.

Профил на търсене

Какво представлява профилът на търсене?

Всеки регистриран потребител може да създава свои собствени профили на търсене, които да му помогнат да систематизира намерените резултати спрямо различните бизнес дейности, на които те отговарят. Може да избирате от вече съществуващите 24 основни категории за търсене, които ние сме подготвили за Вас или собственоръчно да зададете сферата на дейност, от която се интересувате.

Въвеждане на настройки

Как да задам бизнес дейностите, които ме интересуват?

За целта може да използвате ключови думи или кодовете от общия терминологичен речник (CPV кодове), които съответстват на различните сфери на дейност или с други думи на предмета на обществената поръчка. Бихте могли също така да конкретизирате своето търсене като зададете само няколко области в България или да използвате допълнителните настройки.

Колко профила на търсене мога да имам?

Можете да създадете неограничен брой профили на търсене.

Сфера на дейност

Какво да разбирам под "сфера на дейност"?

Бихме искали да подбираме за Вас точно онези обществени поръчки, които в най-пълна степен отговарят на Вашата бизнес дейност и Вашите интереси. При регистрация е необходимо да изберете един от готовите бизнес профили, който автоматично ще се превърне във Вашия първи профил на търсене. Впоследствие може да редактирате настройките на профила, ако получените обявления не отразяват желаните резултати.

Търсене в архива

Къде мога да разгледам старите обявления?

В меню "Архив" може да откриете информация за по-рано публикувани поръчки и приключили процедури, обявени в рамките на 60 дни преди деня на търсенето.

Информация по електронна поща

Как ще получавам информация за публикуваните поръчки?

При регистрация всеки потребител предоставя имейл адрес за връзка, на който по подразбиране се изпраща ежедневния бюлетин, съдържащ актуалните обществени поръчки. При желание от Ваша страна може да предоставите и допълнителни имейл адреси, на които да получавате същата информация. Намерените обявления може да разглеждате свободно и онлайн след въвеждане на основния имейл адрес (потребителското Ви име) и парола.

Колко адреса мога да ползвам?

Можете да ни предоставите общо 4 различни имейл адреса, на които да изпращаме ежедневно пълната информация за интересуващите Ви поръчки.

Държави

Кои точно са държавите, за които мога да получавам информация?

Разбира се, включена е България, както и останалите страни от Европейския съюз, също така и европейски държави, които не са членки на ЕС: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Лихтенщайн, Македония, Норвегия, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия, Черна гора и Швейцария.

Все още не намирам отговор на въпроса си!

В случай че не сте успели да откриете нужната Ви информация, не се колебайте да ни пишете на kontakt@aop-baza.bg.