Имейл Парола

Забравена парола

 

Алтернативни обществени поръчки

Всички обявления от България и Европа на едно място

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

Следим обществените поръчки в повечето европейски държави от 2009 г. насам, в България сме съвсем отскоро, но сме уверени, че натрупаният опит ще ни позволи още от самото начало да сме Ви максимално полезни.

На тази страница събрахме основни понятия от сферата на обществените поръчки, както и различни връзки, за да успеете лесно да откриете нужната Ви информация.
 

Понятие за обществена поръчка

Поръчка на стоки и/или услуги, разходващи бюджетните и извънбюджетните средства, както и средства, свързани с определени в закона дейности с обществено значение. Субектите на публичния сектор /органите на държавната власт, държавните институции, публичноправните организации и други предприятия или обединения, определени в нормативните актове/ са задължени да следват точно определени процедури при сключването на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги или строителство, които пряко обезпечават тяхната дейност.

Законът гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Процедурите в Европейския съюз се регулират централно. Това означава, че законодателството на България като страна членка трябва да е винаги в синхрон с европейското. В случай на несъответствие правните норми на общността имат върховенство над националните.

източник: ЗОП, официален сайт на Европейския съюз – Инструменти и бази данни за обществени поръчки в ЕС 

Какво представлява общият терминологичен речник

Общият терминологичен речник (CPV) установява единна класификационна система, която има за цел да стандартизира наименованията, използвани от възлагащите органи и лица, за да опишат предмета на договор за обществена поръчка.
Списък с CPV кодове
Речникът се състои от деветцифрени кодове, които са подредени дървовидно в раздели, групи, класове и категории и с чиято помощ точно можем да дефинираме стоката или услугата, която ни интересува.

източник: SIMAP – CPV кодове

Полезни връзки

Агенция по обществени поръчки
Електронен ежедневник за поръчки (Приложение към Официален вестник на Европейския съюз)
SIMAP – информационна система за европейски обществени поръчки
eCertis – често изисквани сертификати и удостоверения при процедури за възлагане в 28-те държави членки на ЕС (при подаване на оферта по чуждестранна процедура)
Обществени поръчки и финансиране – Европейска комисия

Нормативна уредба:

Закон за обществените поръчки (ЗОП)
Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 

 

Новини

30.12.2016 г.

Нов наръчник за поръчките

АОП публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки"

17.02.2016 г.

Онлайн решаване на спорове

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

[още]

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

 

На тази страница може да прочетете повече за това какво предстваляват обществените поръчки, както и друга съществен информация. Ето някои от темите:

[още]

Кои сме ние

Нашият екип

Следим сферата на обществените поръчки от 2009 година насам, уверени сме, че натрупания през годините опит ще ни позволи да Ви бъдем максимално полезни още в самото начало. Целта ни е да предоставим максимално точна и навременна информация на потенциалните изпълнители на обществени поръчки, сред които сте и Вие, за успеете да реализирате по-пълно своите бизнес възможности или пък да откриете ново поле за изява.

 

[още]

Карта на България

Искате ли да знаете броя на отворените обществените поръчки по области? Поставете курсора над желаната територия и търсената бройка ще се появи.

Карта според Nuts кодовете

Вече втора година нашата фирма е абонат за услугата на Алтернативни обществени поръчки. За кратко време след началото на абонамента ни успяхме заедно с вас да дефинираме по-точно нашите интереси, с което информацията към нас силно се подобри. Избрали сме вас, защото сте ... [прочети повече]

Алтернативни обществени поръчки е отговорен, коректен и надежден партньор, предоставящ висококачествени услуги. С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа ... [прочети повече]

Настоящата препоръка издаваме в качеството си на ползватели на услугата предоставяна от Долфио Технологии. Ето нашата оценка за използваните услуги: ... [прочети повече]

Вече 2 години се доверяваме и ползваме услугата на Долфио Технологии за търсене на обществени поръчки и сме изкючително доволни от това сътрудничество! Ежедневно получаваме по имейл бюлетин с обществените поръчки, които ... [прочети повече]

От две години сме абонирани за услугите, които предлага Алтернативни обществени поръчки. Съвместната работа ни дава възможност за ... [прочети повече]

Благодарение на сътрудничеството ни с „Алтернативни обществени поръчки“ постигаме много високи резултати при нашите участия в обществени поръчки, които се подобряват все повече вече трета поредна година ... [прочети повече]