Имейл Парола

Забравена парола

 

Алтернативни обществени поръчки

Всички обявления от България и Европа на едно място

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОбщина МонтанаОбявление за възложена поръчкаРазработване на Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ на Община Монтана
BGСтолична общинаОбявление за поръчка„Разработване на Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018-2027г.“
BGСтолична общинаОбявление за възложена поръчка„Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на ...
BGМинистерство на транспорта, информационните технологии и ...Обявление за възложена поръчка„Изготвяне на доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при две ...
BGОбщина ГълъбовоОбявление за възложена поръчка„ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ...
BGОбщина НесебърОбявление за възложена поръчка„Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените ...
BGМини "Марица Изток" ЕАД - Радневопублична поканаПредаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с ...
BGофициално наименование: Столична общинаОбявление за поръчкаБългария София Опазване на околната среда
BGофициално наименование: Министерство на транспорта, ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от ...
BGофициално наименование: Община ГълъбовоВъзлагане на поръчкаБългария Гълъбово Услуги, свързани със замърсяването на въздуха
BGМинистерство на околната среда и водитеДопълнителна информацияБългария София Екологични информационни системи
BG Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната ...ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА„Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и ...
BGОбщина Русепублична покана„Изготвяне на общинска програма за опазване на околната среда” Общинска програма за опазване на околната ...
BGОбщина Русепублична покана„Изготвяне на общинска програма за опазване на околната среда” Общинска програма за опазване на околната ...
BGОбщина Свищовпублична покана„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ВЕРИЖЕН БУЛДОЗЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА – СВИЩОВ – 2017 ГОД.“

Новини

30.12.2016 г.

Нов наръчник за поръчките

АОП публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки"

17.02.2016 г.

Онлайн решаване на спорове

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

[още]

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

 

На тази страница може да прочетете повече за това какво предстваляват обществените поръчки, както и друга съществен информация. Ето някои от темите:

[още]

Кои сме ние

Нашият екип

Следим сферата на обществените поръчки от 2009 година насам, уверени сме, че натрупания през годините опит ще ни позволи да Ви бъдем максимално полезни още в самото начало. Целта ни е да предоставим максимално точна и навременна информация на потенциалните изпълнители на обществени поръчки, сред които сте и Вие, за успеете да реализирате по-пълно своите бизнес възможности или пък да откриете ново поле за изява.

 

[още]

Карта на България

Искате ли да знаете броя на отворените обществените поръчки по области? Поставете курсора над желаната територия и търсената бройка ще се появи.

Карта според Nuts кодовете

Вече втора година нашата фирма е абонат за услугата на Алтернативни обществени поръчки. За кратко време след началото на абонамента ни успяхме заедно с вас да дефинираме по-точно нашите интереси, с което информацията към нас силно се подобри. Избрали сме вас, защото сте ... [прочети повече]

Алтернативни обществени поръчки е отговорен, коректен и надежден партньор, предоставящ висококачествени услуги. С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа ... [прочети повече]

Настоящата препоръка издаваме в качеството си на ползватели на услугата предоставяна от Долфио Технологии. Ето нашата оценка за използваните услуги: ... [прочети повече]

Вече 2 години се доверяваме и ползваме услугата на Долфио Технологии за търсене на обществени поръчки и сме изкючително доволни от това сътрудничество! Ежедневно получаваме по имейл бюлетин с обществените поръчки, които ... [прочети повече]

От две години сме абонирани за услугите, които предлага Алтернативни обществени поръчки. Съвместната работа ни дава възможност за ... [прочети повече]

Благодарение на сътрудничеството ни с „Алтернативни обществени поръчки“ постигаме много високи резултати при нашите участия в обществени поръчки, които се подобряват все повече вече трета поредна година ... [прочети повече]