Имейл Парола

Забравена парола

 

Алтернативни обществени поръчки

Всички обявления от България и Европа на едно място

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Столична общинаОбявление за поръчкаБългария София Опазване на околната среда
BGофициално наименование: Министерство на транспорта, ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от ...
BGофициално наименование: Община ГълъбовоВъзлагане на поръчкаБългария Гълъбово Услуги, свързани със замърсяването на въздуха
BGМинистерство на околната среда и водитеДопълнителна информацияБългария София Екологични информационни системи
BGофициално наименование: Министерство на околната среда и водитеОбявление за поръчкаБългария София Консултантски услуги по проблемите на околната среда
BGофициално наименование: Община ДимитровградВъзлагане на поръчкаБългария Димитровград Услуги, свързани с анализи
BGОбщина МонтанаОбявление за възложена поръчкаРазработване на Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ на Община Монтана
BGСтолична общинаОбявление за поръчка„Разработване на Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018-2027г.“
BGСтолична общинаОбявление за възложена поръчка„Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на ...
BGМинистерство на транспорта, информационните технологии и ...Обявление за възложена поръчка„Изготвяне на доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при две ...
BGОбщина ГълъбовоОбявление за възложена поръчка„ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ...
BGОбщина НесебърОбявление за възложена поръчка„Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените ...
BGМини "Марица Изток" ЕАД - Радневопублична поканаПредаване срещу заплащане на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с ...
BGОбщина АсеновградОбявление за възложена поръчка„Изготвяне на актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух в изпълнение на проект ...
BGОбщина Севлиевопублична покана„Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на ...

Новини

08.03.2018 г.

Ново ръководство на Комисията за процедурите

Организиране на надеждни тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

27.02.2018 г.

Стойностните прагове за България и Европа

Вече са в сила измененията и допълненията в ЗОП, обнародвани през декември 2017 г.

[още]

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

 

На тази страница може да прочетете повече за това какво предстваляват обществените поръчки, както и друга съществен информация. Ето някои от темите:

[още]

Кои сме ние

Нашият екип

Следим сферата на обществените поръчки от 2009 година насам, уверени сме, че натрупания през годините опит ще ни позволи да Ви бъдем максимално полезни още в самото начало. Целта ни е да предоставим максимално точна и навременна информация на потенциалните изпълнители на обществени поръчки, сред които сте и Вие, за успеете да реализирате по-пълно своите бизнес възможности или пък да откриете ново поле за изява.

 

[още]

Карта на България

Искате ли да знаете броя на отворените обществените поръчки по области? Поставете курсора над желаната територия и търсената бройка ще се появи.

Карта според Nuts кодовете

С настоящата препоръка изразяваме удовлетвореността си от работата с Алтернативни обществени поръчки. Чрез техния сайт получаваме навреме и в нужната ни пълнота информацията за предстоящи и възложени обществени поръчки по предварително зададени от нас критерии. Онлайн платформата им ни ... [прочети повече]

Избрахме вас пред останалите безплатни или платени услуги, защото филтрите ви работят безупречно. Смея да твърдя че благодарение на вас нямаме изпусната обявена поръчка за последните 3 години. Обслужването ви е на много добро ниво. Най-голямото удобство за нас във вашата услуга е това че ... [прочети повече]

С настоящата препоръка искам да изразя удовлетвореността си от работата с Вашата фирма. От няколко години сме абонирани за Вашите услуги и сме доволни от обслужването и от начина, по който ... [прочети повече]

Нашата фирма предпочита да използва Вашите услуги, тъй като получаваме навременна информация за актуалните търгове. Обслужването е на високо ниво, предлаганата услуга е качествена и на много добра цена. Предпочитаме ... [прочети повече]

Благодарение на сътрудничеството ни с „Алтернативни обществени поръчки“ постигаме много високи резултати при нашите участия в обществени поръчки, които се подобряват все повече вече трета поредна година ... [прочети повече]

Вече втора година нашата фирма е абонат за услугата на Алтернативни обществени поръчки. За кратко време след началото на абонамента ни успяхме заедно с вас да дефинираме по-точно нашите интереси, с което информацията към нас силно се подобри. Избрали сме вас, защото сте ... [прочети повече]

Алтернативни обществени поръчки е отговорен, коректен и надежден партньор, предоставящ висококачествени услуги. С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа ... [прочети повече]

Настоящата препоръка издаваме в качеството си на ползватели на услугата предоставяна от Долфио Технологии. Ето нашата оценка за използваните услуги: ... [прочети повече]

Вече 2 години се доверяваме и ползваме услугата на Долфио Технологии за търсене на обществени поръчки и сме изкючително доволни от това сътрудничество! Ежедневно получаваме по имейл бюлетин с обществените поръчки, които ... [прочети повече]

От две години сме абонирани за услугите, които предлага Алтернативни обществени поръчки. Съвместната работа ни дава възможност за ... [прочети повече]