Имейл Парола

Забравена парола

 

Алтернативни обществени поръчки

Всички обявления от България и Европа на едно място

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОбщина ПазарджикПоправка“Осъществяване на одит по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал ...
BGОбщина СливенОбявление за поръчка„Одит на проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП „Региони в ...
BGСтолична общинаОбявление за възложена поръчка„Извършване на независим одит (ангажимент за договорени процедури)“ в изпълнение на проект „Интегриран ...
BGКомисия за регулиране на съобщениятаОбявление за възложена поръчкаИзмерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство ...
BGОбщина БлагоевградОбявление за възложена поръчка„Избор на изпълнител за осъществяване на одит по време на изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за ...
BGофициално наименование: Столична общинаВъзлагане на поръчкаБългария София Одиторски услуги
BGофициално наименование: Община БлагоевградВъзлагане на поръчкаБългария Благоевград Одиторски услуги
BG"Български пощи" /"БП"/ ЕАДпублична поканаПредмет на поръчката е избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит в съответствие ...
BGОбщина Нова Загорапублична поканаПредметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на независим финансов одит по изпълнение на ...
BGОбщина Берковицапублична поканаИзбор на изпълнители по пет обособени позиции за извършване на независим финансов одит по проекти на община ...
BGОбщина Троянпублична покана"Извършване на одит на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна ...
BGОбщина Тутраканпублична покана“Извършване на одит на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл. „Възход 3” бл. ...
BGДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - Софияпублична поканаИзготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на ...
BGОбщина Никополпублична поканаИзвършване на независим финансов одит на договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01/10.09.2016 г. с Управляващия орган на ...
BGОбщина Никополпублична покана„Извършване на независим финансов одит на договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01/01.09.2016 г. с Управляващия орган на ...

Новини

30.12.2016 г.

Нов наръчник за поръчките

АОП публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки"

17.02.2016 г.

Онлайн решаване на спорове

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

[още]

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

 

На тази страница може да прочетете повече за това какво предстваляват обществените поръчки, както и друга съществен информация. Ето някои от темите:

[още]

Кои сме ние

Нашият екип

Следим сферата на обществените поръчки от 2009 година насам, уверени сме, че натрупания през годините опит ще ни позволи да Ви бъдем максимално полезни още в самото начало. Целта ни е да предоставим максимално точна и навременна информация на потенциалните изпълнители на обществени поръчки, сред които сте и Вие, за успеете да реализирате по-пълно своите бизнес възможности или пък да откриете ново поле за изява.

 

[още]

Карта на България

Искате ли да знаете броя на отворените обществените поръчки по области? Поставете курсора над желаната територия и търсената бройка ще се появи.

Карта според Nuts кодовете

Вече втора година нашата фирма е абонат за услугата на Алтернативни обществени поръчки. За кратко време след началото на абонамента ни успяхме заедно с вас да дефинираме по-точно нашите интереси, с което информацията към нас силно се подобри. Избрали сме вас, защото сте ... [прочети повече]

Алтернативни обществени поръчки е отговорен, коректен и надежден партньор, предоставящ висококачествени услуги. С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа ... [прочети повече]

Настоящата препоръка издаваме в качеството си на ползватели на услугата предоставяна от Долфио Технологии. Ето нашата оценка за използваните услуги: ... [прочети повече]

Вече 2 години се доверяваме и ползваме услугата на Долфио Технологии за търсене на обществени поръчки и сме изкючително доволни от това сътрудничество! Ежедневно получаваме по имейл бюлетин с обществените поръчки, които ... [прочети повече]

От две години сме абонирани за услугите, които предлага Алтернативни обществени поръчки. Съвместната работа ни дава възможност за ... [прочети повече]

Благодарение на сътрудничеството ни с „Алтернативни обществени поръчки“ постигаме много високи резултати при нашите участия в обществени поръчки, които се подобряват все повече вече трета поредна година ... [прочети повече]